Kommunikation

Kommunikationen är oljan i maskineriet och tar sin utgångspunkt i varumärket och den historia som man berättar om sig själv. Alla medarbetare är kommunikatörer! Genom att arbeta inifrån och ut ökar medarbetarnas engagemang och viljan att ”leva varumärket”. Qommunicera bistår strategiskt och operativt med intern och extern kommunikation.

Hör av dig för några exempel på kommunikationsuppdrag som Qommunicera har genomfört.