Moderator

En moderators uppgift är att skapa det goda mötet vare sig det är som mötesledare i en diskussion mellan ett fåtal deltagare eller på scen med många talare och stor publik. Att skapa en god stämning, inbjuda till dialog och se till att alla kommer till tals är fundamenten oavsett antal deltagare.