Texter

En populärdokumentation av hur värmefotografering kan användas för att hitta energiläckage i en fastighet. Ett reportage om ett bostadsområde som slår världsrekord i solenergi.  En genomlysning av företagets policys. Eller helt enkelt några korta nyheter för webben? Det finns många situationer då man behöver få till de rätta orden, men det är inte alltid som tiden räcker till.