Undersökningar

Ibland behöver man gå på djupet för att förstå en företeelse (vilken uppfattning har våra kunder och medarbetare om vårt varumärke, varför får vi plötsligt lägre betyg i NKI:n?) eller undersöka intresset för en ny produkt eller tjänst (vilka behov finns, varför skulle presumtiva kunder välja vårt alternativ?). När man vill komma på djupet behöver man göra en kvalitativ undersökning med mer djuplodande intervjuer – enskilda eller i grupp.

Kärnan i Qommuniceras undersökningar är kvalitativa men ofta i kombination med en bredare kvantitativ undersökning.