Varumärkesutveckling

Varumärket är en berättelse. Berättelsen beskriver inte bara vad vi gör utan också varför vi gör det. Att kopiera en produkt eller en tjänst kan många göra – att kopiera själ och hjärta är väsentligt svårare. Vart vill vi komma och vilket är vårt sätt att göra det på?

Och inte minst: är alla medarbetare med på tåget? Eller står några kvar på perrongen? Hör av dig för några exempel på varumärkesuppdrag som Qommunicera har genomfört.