Belok

Beställargruppen Lokaler (eller Belok helt enkelt) är ett innovationskluster inom Energimyndigheten. Uppdraget är att visa på goda exempel och driva utvecklingen framåt mot energieffektivare lokalbyggnader (kontorshus, skolor, sjukhus, köpcentrum, idrottshallar – egentligen de flesta fastighetstyper bortsett från bostäder och industrifastigheter).

Jag bistår Belok som strategisk och operativ kommunikatör inom en rad projekt. Ett exempel var projektet Energieffektiva storkök, där jag samordnade all kommunikation. Vi avslutade projektet med att ta fram en kunskapsbroschyr om projektet och att arrangera ett välbesökt seminarium. Det positiva gensvaret från intressenterna har fått Belok att gå in i fas 2 av Energieffektiva storkök.