Strategisk och operativ kommunikatör

Beställargruppen Lokaler (eller Belok helt enkelt) är ett innovationskluster inom Energimyndigheten. Uppdraget är att visa på goda exempel och driva utvecklingen framåt mot energieffektivare lokalbyggnader (kontorshus, skolor, sjukhus, köpcentrum etc).

Jag har under många år bistått Belok som strategisk och operativ kommunikatör inom en rad projekt. Ett exempel var projektet Energieffektiva storkök, där jag samordnade all kommunikation. Vi avslutade projektet med att ta fram en kunskapsbroschyr om projektet och att arrangera ett välbesökt seminarium. Det positiva gensvaret från intressenterna fick Belok att gå in i fas 2 av Energieffektiva storkök.