Säljstöd för Chalmers Industriteknik

Lagen om Energikartläggning i stora företag (EKL) var en intressant möjlighet för Chalmers Industriteknik. Kompetensen inom företaget var klockren och här ville man hitta uppdrag och kunder – men hur skulle man gå till väga? Jag rekommenderade aktiviteter som hjälpte CIT framåt i säljprocessen: ta fram leads, banner och information på hemsidan och trycksak för konsulterna att ha i handen.

Det här var ett typiskt uppdrag tillsammans med nätverket: Inco Marketing hittade intressanta leads, jag och Martin Hummel-Gradén tog tillsammans fram den uppskattade trycksaken och bannern. Jag skrev och projektledde och Martin gjorde formen.

Vi fick för övrigt en hälsning från en av CIT:s prospects:
– Det här är den bästa beskrivningen av EKL som jag sett! Kan jag få några fler broschyrer för mina medarbetare?
Tack! Vi är själva rätt nöjda!