En populärdokumentation om energieffektiv byggnation

Lågan är Sveriges plattform för så kallade lågenergibyggnader. Uppdragsgivarna, bl a Energimyndigheten och Sveriges Byggindustrier, har gett Lågan ett tydligt uppdrag: att stimulera energieffektiv ny- och ombyggnad i Sverige.

Efter fem framgångsrika år ville man sammanfatta vad som gjorts inom Lågan och ge marknaden idéer och stimulans om vad man kan åstadkomma. Qommunicera fick i uppdrag att ta fram en populärdokumentation med intervjuer av nyckelpersoner och en beskrivning av ett antal demonstrations- och utvecklingsprojekt.

Jonas Löfvendahl intervjuade och skrev personporträtten, Charlotta Rosell formgav och jag skrev om projekten och koordinerade. Ännu ett lyckat teamwork!