Bättre kommunikation

Du står där med ett fantastiskt och omfattande material, som du ska förmedla till din publik. Vad är viktigt? Hur ska du tänka?

Konsten att kommunicera teknik är en handbok i kommunikation primärt för dig som arbetar inom tekniska eller naturvetenskapliga områden. Boken ger en bred bild av hur man skriftligt och muntligt förmedlar tekniska och naturvetenskapliga rön på ett sätt som förstås och uppskattas av målgruppen. Vare sig du ska göra ett muntligt framträdande, skriva en artikel eller sammanställa en vetenskaplig poster, ger boken handfasta råd i konsten att kommunicera.

Energi- och miljötekniska föreningen var uppdragsgivare och säljer boken genom sitt förlag.

http://www.energi-miljo.se/e-butik