Konsten att hitta elden

Var började resan som varumärkesstrateg? Kanske på HSB Göteborgs kontor våren 2000. Som nyanställd marknadschef fick jag ansvaret att omdana varumärket lokalt och fick sedan förmånen att arbeta nationellt tillsammans med en engagerad projektgrupp. Fick är egentligen fel ord. Jag tog ansvaret: ”Varumärket HSB är en lysande idé (förklarade jag för min blivande chef på anställningsintervjun), men så misshandlat! Detta måste man kunna göra något åt.”

Min passion för missförstådda varumärken eller varumärken som behöver få lite luft under vingarna har inte klingat av. Tvärtom! Tillsammans med ledningsgrupper och medarbetare går vi från välkända traktorspår till nya insikter. Vi lyfter fram och förtydligar det som många gånger redan finns i organisationen. Någonstans glöder det! Det gäller bara att hitta elden. Det gör jag och mina nätverkskollegor tillsammans med våra uppdragsgivare.

Samarbetspartners

Att arbeta i nätverk är berikande (enligt 1+1-blir-3-principen) och kostnadseffektivt. Uppdragets krav styr sammansättningen av teamet och teamet jobbar fram tills uppdraget är slutfört. Någon jämförde arbetssättet med Uber – tjänsten uppstår när tjänsten behövs. Win-win!

Nätverket är stort, några personer och företag är återkommande partners:

Löfvendahl Media
M. Hummel-Gradén
Bronson Media
Inco Marketing
Tiina Jansson Konsultation
Fotograf Anna Sigvardsson

Ingela Qvirist, varumärkes- och kommunikationsstrateg.