Målmedvetet och idogt med utgångspunkt i varumärket

Förbo är ett unikt kommunalt bostadsbolag. Det är samägt av fyra kommuner: Mölndal, Härryda, Kungälv och Lerum. Men det är unikt på fler sätt. Man gav sig tusan på att både varumärke och NKI skulle upp till en högre nivå – och började jobba på. Målmedvetet, idogt och noggrant. År ut och år in tar man sin utgångspunkt i sitt varumärke. Med lyckat resultat! Det är väldigt roligt att ha fått vara med och bidra i denna resa.

Andra uppdrag som jag haft för Förbo är kvalitativa undersökningar. Ett typiskt case: Ett bostadsområde avviker plötsligt i hyresgästmätningen. Man hittar inga förklaringsfaktorer och behöver få en tydligare och mer djuplodande bild. Då är en kvalitativ undersökning ett utmärkt verktyg.

Ett roligt och udda uppdrag var som moderator i Förbos reklambyråupphandling. Upplägget smittade av sig och jag fick strax efter motsvarande uppdrag för Uddevallahem.