Rötter och vingar – profilering av skolan i Härryda

Rötter och vingar blev det sammanfattande namnet på Härryda kommuns helhetsidé för sin för- och grundskola. Jag var med ända från starten, när de första tankarna började gro – att ge en tydligare bild av vad man stod för. Jag genomförde attitydundersökningar bland brukare, elever och skolrepresentanter och workshops med verksamhetsledningen för att ta fram de kommunala skolornas särart. Rötter och vingar blev resultatet.

”Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden. Detta är vårt grundläggande uppdrag. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar.”