Förskolan och grundskolan i Härryda kommun

”Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden. Detta är vårt grundläggande uppdrag. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar.”

Rötter och vingar blev det sammanfattande namnet på Härryda kommuns helhetsidé (i andra sammanhang hade man sannolikt kallat det för värdegrund) för sin för- och grundskola. Jag hade förmånen att få vara med ända från starten, när de första tankarna om att man behövde göra något började gro. Jag genomförde attitydundersökningar bland brukare, elever och skolrepresentanter, workshops med verksamhetsledning för att ta fram de kommunala skolornas särart. Rötter och vingar blev resultatet.