Vision, position och delmål på vägen

Varumärket Uddevallahem behövde få lite näring. Här fanns en slumrande kraft och patos men ingen klar väg hur man skulle ta sig fram. Tillsammans med medarbetare och ledning uppgraderade vi varumärket med en tydlig vision och position. Målarbetet har varit en viktig del i arbetet, dvs att målsätta varumärket för att göra färden framåt mätbar – liksom möjligt att fira delsegrar med tårtkalas!

Kommunikationschefen och jag gjorde sedan en turné bland all personal för att höra hur varumärket och kommunikationen fungerade i vardagen (det är ju i vardagen som varumärket ska infrias – lever vi som vi lär eller är varumärket bara en god tanke?) Jodå! Uddevallahem har något stort på gång!