Uddevallahem

Varumärket Uddevallahem behövde få lite näring. Här fanns en slumrande kraft och patos men ingen klar väg hur man skulle ta sig fram. Tillsammans med medarbetare och ledning har vi uppgraderat varumärket med en tydlig vision och position. Målarbetet har varit en viktig del i arbetet, dvs att målsätta varumärket för att göra färden framåt mätbar – liksom möjligt att fira delsegrar med tårtkalas!

Hösten 2016 gjorde kommunikationschefen och jag en turné bland all personal för att höra hur varumärket och kommunikationen fungerar i vardagen. Det är ju i vardagen som varumärket ska infrias – lever vi som vi lär eller är varumärket en god tanke? Jodå! Uddevallahem har något stort på gång!